phone

Tiếng Việt

English

logo
search

 Hỏi 1 : Tôi làm sao phân biệt màng cách nhiệt đã dán là sản phẩm FSK?

   Khi được giao xe phải xác nhận trong màng cách nhiệt có dấu nổi nhãn hiệu FSK, và sản phẩm FSK có giấy bảo hành chất lượng sau khi hoàn thành thi công, hãy nhớ lấy phiếu xin bảo hành sản phẩm tại cửa hàng  thi công có tất cả là 3 liên. Và điền đầy đủ thông tin vào phiếu, gửi về công ty tổng đại lý để đổi lấy bảo hành sản phẩm FSK sẽ được phục vụ bảo hành sản phẩm FSK.

 

   Hỏi 2 : Có phải trên toàn bộ bề mặt màng cách nhiệt đều có dấu nổi, được phân biệt dễ dàng hay không?

   Trên màng cách nhiệt, khoảng 30cm sẽ có một dấu nổi, vì thế, sau khi dán lên, trên kính xe của bạn sẽ thấy 1-3 cái dấu nổi nhãn hiệu FSK, dễ dàng phân biệt được.

 

   Hỏi 3 : Nếu mà dấu nổi của màng cách nhiệt cản trở tầm nhìn có thể loại bỏ hay không?

   Để tránh dấu nổi cản trở tầm nhìn, thiết kế phân biệt sản phẩm FSK là dấu nổi có thể xóa đi, nếu muốn xóa bỏ có thể dùng nước hoặc cồn thấm vào vải mềm rồi lâu nhẹ là dễ dàng xóa đi.

TOP