phone

Tiếng Việt

English

logo
search

Chủng loại sản phẩm

Chủng loại màng chuyên dùng cho kính

Model sản phẩm

FSK 9000A

FSK II 9000

FSK S0800

FSK 6050

Tỷ suất cách nhiệt

80%

85%

65%

65%

Tỷ suất trong suốt

75%

75%

80%

65%

Tỷ suất chống tử ngoại

99%

99%

99%

99%

Chức

năng

sản

phẩm

Chống nổ tung

Chống chói sáng 

Không nhiễu GPS và ETC

 

 

Màu sắc

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Lam nhạt

Ðặc tính

Kỹ thuật phun nhiều lớp. Chuyên dùng bảo vệ chiến đấu cơ, trong suốt cao, tầm nhìn rõ, hiệu quả cách nhiệt cao

Kỹ thuật nm, siêu cách nhiệt, không ảnh hưởng định vị  vệ tinh, và tiếp sóng thông tin, tầm nhìn rõ, diu dàng

Không ảnh hưởng định vị vệ tinh, tín hiệu thu phí điện tử, và tiếp sóng thông tin, tầm nhìn rõ, diu dàng

Trong suốt cao, tầm nhìn rõ, diu dàng, triết xạ thấp

Chủng loại sản phẩm

Chủng loại màng chuyên dùng cách nhiệt

Model sản phẩm

FSK 0150S
Thái Không Ngân

FSK0350S
Biến Sắc Long

FSK 6000S
Hắc Trân Châu

FSK 5000S
Mãn Thiên Tinh

FSK 0350BL
Thiên Lam

Tỷ suất cách nhiệt

88%

85%

85%

85%

85%

Tỷ suất trong suốt

15%

33%

27%

36%

33%

Tỷ suất chống tử ngoại

99%

99%

99%

99%

99%

Chức

năng

sản

phẩm

Chống nổ tung

Chống chói sáng 

 

 

 

 

 

Không nhiễu GPS và ETC

 

 

 

 

 

Màu sắc

Mặt kính sáng bạc

bạc nhạt

Xám bạc đậm

Xám bạc nhạt

Xanh da trời

Ðặc tính

Cách nhiệt cao, độ trắc sắc cao, hiệu quả hấp thu phản xạ kính, Tính bảo mật cao

Đổi màu tùy theo cường độ ánh sáng mặt trời.tầm nhìn rõ, diu dàng.

Bảo mật cao, có thể dán ở kính trước

Tính bảo mật cao, thích hợp cho tất cả các loại xe lắp dán xe RV

tầm nhìn rõ, diu dàng, Tính bảo mật cao, có thể dán ở kính trước

tầm nhìn rõ, diu dàng, Tính bảo mật cao, thích hợp cho tất cả các loại xe container, xe hàng, xe hơi, xe có màu nhạt

Chủng loại sản phẩm

Chủng loại màng chuyên dùng cách nhiệt

Model sản phẩm

FSK0160S
"MỚI"

FSK 0260S
"MỚI"

FSK
 0360S
"MỚI"

FSK 
0460S
"MỚI"

FSK  0560S
"MỚI"

Tỷ suất cách nhiệt

65%

85%

70%

70%

85%

Tỷ suất trong suốt

55%

40%

38%

35%

20%

Tỷ suất chống tử ngoại

99%

99%

99%

99%

TOP