phone

Tiếng Việt

English

logo
search

Sản phẩm FSK có kèm giấy bảo hành chất lượng, sau khi hoàn thành thi công nhớ lấy 3 liên giấy xin giấy bảo hành, điền vào giấy các thông tin, gởi về công ty tổng đại lý để đổi lấy giấy bảo hành FSK, có giấy bảo hành FSK sẽ được phục vụ bảo trì.

Nội dung giấy bảo hành như sau:

  1. Thời gian bảo hành mười năm bắt đầu từ ngày thi công.
  2. Trong thời gian bảo hành, sản phẩm có hiện tượng hư hỏng, tróc màng, nhăn, biến dạng tự nhiên không phải do người gây ra, qua giám định xác nhận của công ty, sẽ được miễn phí thay mới và thi công.
  3. Thông tin chủ xe trên giấy bảo hành, đều lấy tư liệu trong hồ sơ FSK làm chuẩn, tự sửa đổi sẽ không có hiệu lực (nếu bạn thấy thông tin hiện nay có sai, hãy lập tức xin công ty FSK cấp phát và đính chính lại giấy bảo hành).
  4. Hãy giữ kỹ giấy bảo hành của bạn, nếu mất giấy bảo hành FSK sẽ không cấp lại.
  5. Hãy chú ý các tình huống sau sẽ không nằm trong phạm vi bảo hành FSK :
    • Kỹ thuật thi công xử lý không tốt, có phát sinh khiếm khuyết, như hạt cát quá nhiều, biên màng không áp sát và vảnh lên. (nếu phát hiện thi công có kiếm khuyết, hãy liên lạc ngay đơn vị thi công để xử lý).
    • Quá hạn chưa xuất trình giấy bảo hành hoặc không phù hợp thông tư trên giấy bảo hành.
  6. Hãy gọi dây nóng phục vụ của công ty FSK tư vấn về bảo hành sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0938.880.127

TOP